Loading...

Barnerett

/Barnerett
Barnerett2018-08-14T14:53:24+00:00

Barnerett – barnefordeling, samværsrett og barnevern

Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

Alle familierettslige problemstillinger må håndteres individuelt og på riktig måte. Hos oss har vi erfaring og fokus på å finne de beste løsningene for alle parter.