Loading...

Verge

/Verge
Verge2018-08-14T14:57:31+00:00

Verge – Olaf Nygaard påtar seg vergeoppdrag via Fylkesmannen

Vergemål er et hjelpetiltak for personer som på grunn av sykdom, skade eller ulike funksjonsnedsettelser trenger hjelp til å ta vare på økonomien sin eller rettighetene sine. Formålet med vergemålsloven er å bedre rettssikkerheten for personer som har vergemål. Via Fylkesmannen er Olaf Nygaard oppnevnt som verge for flere mennesker, og han er den mest benyttede advokaten til denne typen oppdrag i Stavanger.  Er du i slekt med, eller kjenner noen som behøver verge, ta kontakt og vi vil veilede deg gjennom dette.